Brunnsborrning

Skydd mot ytvatten inträngning är viktig för att inte vattenbrunnen/grundvattnet skall bli förorenat. För att förhindra detta används foderrör som borras minst två meter ner i berget och minst 6m från markytan. Därefter tätas mellanrummet mellan foderrör och berg med cement eller likvärdigt material för att förhindra ytvattnet att tränga in i borrhålet.

Vi borrar sedan ner i berget till vattenförande djup dock aldrig djupare än 120m. Detta för att minimera risken för salt vatten i brunnen. Skulle brunnen inte ge önskad mängd vatten så utförs en s.k. hydraulisk tryckning. Detta vidgar sprickorna i berget och ger till 90% större mängd vatten. Efter brunnen är färdig borrad dimensioneras pumputrustningen. Det beror på att borrdjup och vattenmängd styr vilken utrustning som skall användas.

FÖRDELAR MED VATTENBRUNN

  • Med en ny vattenbrunn finns det bra förutsättningar till rent och friskt vatten.

Innan borrning

Se till att informera dig och dina grannar innan projektet startar. Här hittar du några grundläggande tips om saker du inte får missa.

Informera grannar

Om du har närboende grannar bör du informera dem om dina planer. Din vattenbrunn får inte placeras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Om det finns djupborrade vattenbrunnar, energibrunnar eller enskilda avlopp måste du ta hänsyn till dessa.

Tillstånd

Kommunerna tillämpar olika regler för borrning av vattenbrunn. Kontakta därför miljö- och hälsomyndigheten i din kommun för att få rätt information om vad som krävs.

NÄR BEHÖVS GRANNARS YTTRANDE

  • Om din brunn placeras närmare än 10m från din grannes tomtgräns.

Ledningar

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att inga VA, el, telekablar och så vidare finns i direkt anslutning till arbetsområdet. Detta sker lämpligen via utsättning från berörda leverantörer.

Kontroll av arbetsområde

Vi besiktar platsen och bedömer att projektet kan genomföras enligt plan.

 

Vi hjälper dig

Kontakta oss

Installation av vattenbrunn

Analys av förutsättningar för borrning av vattenbrunn på den aktuella platsen. Vatten kan finnas i berget men också i jordens mellanlager. Hur djupt ska vi borra? Här följer i korta steg en sammanfattning av processen med att installera en vattenbrunn.
Steg 1/5
Vi besiktar platsen för att hitta en lämplig placering av vattenbrunnen.
Steg 2/5
Borrning av vattenbrunnen.
Steg 3/5
Provpumpning för att se hur mycket vatten brunnen levererar och vilken storlek på pump som krävs. Fortsatt pumpning tills vattnet blir rent från partiklar orsakade av borrningen. Detta kan i vissa fall ta lång tid.
Steg 4/5
Inkoppling av vatten till fastigheten.
Steg 5/5
Vattnet skickas på analys för att se kvalitén, beroende på provsvaret kan eventuellt filter behöva installeras.

Vi hjälper dig

Läs mer