Bergvärme

En energibrunn med tillhörande slangar har en livslängd på mer än 100år. Berget är en kostnadsfri värmekälla som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergets värme är en underhållsfri, säker och miljövänlig uppvärmningsmetod. Det är därför en betydelsefull investering för fastigheten under en lång tid framöver.

Som fastighetsägare bör du se till att djupet på brunnen är tillräckligt för att tillgodose energibehovet. Ta då även med eventuella framtida tillbyggnader, garage etc. Detta hjälper vi tillsammans med våra samarbetspartners till med.

Vid borrning av energibrunn är kvalitén och noggrannheten minst lika viktig som vid borrning av en vattenbrunn. Avtätning mot ytvatten är viktig för att inte grundvattnet skall bli förorenat. För att förhindra detta används foderrör som borras minst två meter ner i berget och minst 6m från markytan. Därefter tätas mellanrummet mellan foderrör och berg med cement eller likvärdigt material för att förhindra ytvattnet från att tränga in i borrhålet.

Fördelar med bergvärme

En värmekälla som är lätt att argumentera för

  • Det är underhållsfritt, miljövänligt och sköter sig själv.
  • Bergvärme har en mycket låg driftsekonomi och bidrar starkt till ett hållbart samhälle.
  • Det finns också en möjlighet att koppla på frikyla.
  • Ett bergvärmesystem kan kombineras med andra värmekällor, till exempel solpaneler. Investeringen i en bergvärmeanläggning höjer värdet på huset och är en ekonomisk energiform som gör att du ofta kan börja spara pengar från dag ett.

Innan borrning

Se till att informera dig och dina grannar innan projektet startar. Här hittar du några grundläggande tips om saker du inte får missa.

Tillstånd

Du måste först ansöka om tillstånd för värmepumpsanläggning. Blanketter finns på ditt kommunkontor. Innan arbetet påbörjas ska ett skriftligt godkännande ha kommit från kommunen.

Informera grannar

Om du har närboende grannar bör du informera dem om dina planer. Din bergvärmebrunn får inte placeras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Om det finns djupborrade vattenbrunnar eller enskilda avlopp måste du ta hänsyn till dessa.

När behövs grannars yttrande

  • Om din energibrunn placeras närmare än 10m från din grannes tomtgräns.
  • Om din energibrunn placeras närmare än 20m från din grannes energibrunn.
  • Om det finns djupborrade vattenbrunnar i närområdet.

Ledningar

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att inga VA, el, telekablar och så vidare finns i direkt anslutning till arbetsområdet. Detta sker lämpligen via utsättning från berörda leverantörer.

Placering

Energibrunnen skall om möjligt placeras minst 4m från husgrunden.

Kontroll av arbetsområde

Vi besiktar platsen och bedömer att projektet kan genomföras enligt plan.

Vi hjälper dig

Kontakta oss

Installation av bergvärme

Här följer i korta steg en sammanfattning av processen med att installera ett bergvärmesystem.
STEG 1/5
Ett hål borras i berget och en slang med brinevätska placeras i borrhålet. Vätskan har en extrem förmåga att bevara och förmedla värmen från berget.
STEG 2/5
Beroende på förutsättningarna inleds arbetet med att dra slangarna till fastigheten.
STEG 3/5
Den gamla värmepannan demonteras och en ny värmepump ställs på plats.
STEG 4/5
Parkoppling av slangar från borrhålet till den nya värmepumpen.
STEG 5/5
En elektriker ansluter värmepumpen till fastighetens elcentral och inom kort är bergvärmen i drift.

Vi hjälper dig

Till kontaktsidan